tterm paper help direct 3 txt 3 wisconsin creative writing fellowship essay writing help service what does a bibliography consist of quotation in essay writing resume writing services qatar our day out essay help interesting research paper topics for college

Banen duurzame energiesector niet in beeld bij jongeren

Jongeren zien de duurzame energiesector doorgaans niet als een aantrekkelijk werkveld omdat er nog veel onwetendheid heerst over werk in deze sector. Bijna de helft van alle jongeren weet geen enkel bedrijf te noemen dat actief is op het gebied van duurzame energie. Slechts 1 procent kan vijf bedrijven noemen, en tot deze bedrijven behoren dan alleen energieleveranciers. Daarnaast houdt maar een kleine 10 procent van de jongeren bij het maken van hun studiekeuze rekening met een baan in de duurzame energiesector. 

De resultaten komen uit marktonderzoek van GFK in opdracht van ECN, uitgevoerd onder ruim 1.200 jongeren in de leeftijd van 17 en 26 jaar. Hoger opgeleiden (hbo/wo master of doctoraal) in de laatste fase van hun studie geven vaker aan te willen werken in de duurzame energiesector. Studenten in de richting Techniek, Exact & Informatica, Recht & Bestuur en Aarde & Milieu zijn het meest positief over een loopbaan in de duurzame energiesector: ongeveer een derde tot de helft ziet zichzelf in de duurzame energiesector werken. Vrouwelijke studenten lijken een carrière in de sector minder vaak te overwegen dan mannelijke studenten en denken vaker dat de sector hen geen kansen biedt op een veelzijdige loopbaan. Ook over het loon zijn de jongeren onzeker. Bijna de helft weet niet of de sector goed betaalt en ruim een derde weet niet of ze makkelijk een baan kunnen vinden.

Wel belangrijk

Jongeren geven aan dat zij duurzame energie belangrijk vinden. Meer dan 80 procent van de jongeren vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van hernieuwbare energiebronnen en meer duurzame energie zou moeten opwekken. Daarnaast vindt driekwart dat bedrijven en huishoudens meer aan energiebesparing zouden moeten doen. Echter, een krappe meerderheid van de jongeren geeft aan hier ook zelf bewust mee bezig te zijn. Slechts 20 procent van de jongeren denkt dat duurzame energie een modegril is.

Banenmachine

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie laat in een reactie op het onderzoek weten: “De energietransitie is een banenmachine. Het is niet de vraag of er genoeg banen zijn voor de mensen, maar of er genoeg mensen zijn voor de banen. Het onderzoek van ECN maakt duidelijk dat het cruciaal is om breed interesse te kweken voor een baan in deze sector, zeker ook bij jongeren die zich oriënteren op de arbeidsmarkt.”